Јавете се веднаш на +389 2 307 60 61

Купувај на рати

КУПУВАЈ ДО 48 РАТИ СО ПОМОШ НА ИНСТАНТ КРЕДИТ И КРЕДИТНИ КАРТИЧКИ НА НЛБ ТУТУНСКА БАНКА АД СКОПЈЕ.

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА: ДО 12 РАТИ БЕЗ КАМАТА ! 

 

ИНСТАНТ КРЕДИТ БЕЗ КАМАТА Д0 12 РАТИ
Максимален износ До 120.000 МКД
Валута Денарски кредити со МКД клаузула
Каматна стапка 0% за корисникот на кредит
Рок на отплата До 12 месеци
Манипулативен трошок 3% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД
Трошоци за предвремена отплата Без трошоци за предвремена отплата
Услов - Вработени во компании и институции прифатливи за Банката
- Пензионери
Обезбедување - Траен налог
- По проценка на ризик, експозитурата може да побара и кредитоспособен жирант

 

ИНСТАНТ КРЕДИТ СО КАМАТА ОД 12 ДО 48 РАТИ
Максимален износ До 120.000 МКД
Валута Денарски кредити со МКД клаузула
Каматна стапка 11,25% годишна каматна стапка за корисникот на кредитот
Рок на отплата До 48 месеци
Манипулативен трошок 3% еднократна провизија, минимум 1.500,00 МКД
Трошоци за предвремена отплата Без трошоци за предвремена отплата
Услов - Вработени во компании и институции прифатливи за Банката
- Пензионери
Обезбедување - Траен налог
- По проценка на ризик, експозитурата може да побара и кредитоспособен жирант